Om projektet

Den här webbplatsen ingår i ”Den Perfekta Stadsdelen”, ett arbetsmaterial som har tagits fram av Optimal och Wester + Elsner Arkitekter, i syfte att sprida idéer och kunskap om hur man kan arbeta med handel som ett effektivt verktyg i utvecklingen av städer och stadsdelar. Materialet består, förutom av trycksaker, av föreläsningar och workshops.

 

Optimal

Optimal arbetar som fastighetsägarens partner inom utveckling och uthyrning. Vi har mångårig erfarenhet av att utveckla handelsplatser och stadsdelscentrum. Med kunskap och handlingskraft är vi med vår uppdragsgivare genom stadsutvecklingsprojektets olika faser, från analys och rådgivning till uthyrning. På så sätt hjälper vi våra uppdragsgivare att skapa och genomföra spännande koncept, från idé till verklighet.

Ring oss på 08-34 54 55 eller mejla oss på info@optimalprogress.se

 

Wester + Elsner

Wester + Elsner Arkitekter är specialiserade på att ge form åt handels- och mötesplatser i alla dess former. Detta är platser som dagligen besöks av en stor mängd människor. De miljöer vi utformar påverkar direkt och indirekt alla dessa människor. Samtidigt som dessa miljöer ska vara attraktiva och ändamålsenliga ska de också bidra till att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. Detta är för oss bland de mest fascinerande arbetsuppgifter man kan ha på ett arkitektkontor.

Ring oss på 08-402 68 80 eller mejla oss på info@wester-elsner.se