Handeln ska vara synlig och öppen

- Folkliv ger trygghet
- Liv hela dygnet
- Privat och offentligt

Handeln måste placeras medvetet

- Dragare skapar flöden
- Dynamik behövs
- Rätt lokalstorlekar

Mellanrummen är stadsrummen

- Koncentration av handel
- Många entréer
- Lagom långt och nära